Kontakt

ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres zakładu produkcyjnego:

ul. Jesionowa 1a

64-530 Kiączyn

Zapytania i oferty

Tel. 691 860 203

Administracja

Tel. 691 862 419

Technolog produkcji, kierownik produkcji

Tel. 691 862 419

ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Sadach przy ul. Kobylnickiej 2a, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000963127 , o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł wpłaconym w całości i numerze NIP 7812034091, adres kontaktowy e-mail: biuro@atm-polska.pl

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2015